หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่มหาราช ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่มหาราช
อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
   
HOTNEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านใหม่มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ครับ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
   
"พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้สู่ชุมชน พัฒนาคนสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
มีความสามัคคีปลอดภัย บริหารงานด้วยคุณธรรม มุ่งนำการศึกษา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง"
 
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านใหม่มหาราช  
 
  พันธกิจ
 
    พันธกิจการพัฒนาสานต่อโครงการพระราชดำริพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยกระดับสินค้าชุมชนสู่สากล
    พันธกิจการพัฒนาดูแลสุขภาวะ สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
    พันธกิจการพัฒนาเชิดชูสถาบันฯ มีความสมานฉันท์ปลอดการทุจริต บ้านน่าอยู่ ปราศจากยาเสพติด
    พันธกิจการพัฒนาพัฒนาแหล่งน้ำ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพการบริการ ข่าวสารครบถ้วน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ด้านเศรษฐกิจ
 
แนวทางการพัฒนา
  จัดให้มีระบบการส่งเสริมสนับสนุน
และประสานงานโครงการพระราชดำริ
  จัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดให้กับเกษตรกร
  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีงานทำตามศักยภาพ
และความถนัด
  จัดระบบการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานภาครัฐ
และอุตสาหกรรม
  พัฒนาทักษะผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล
  จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวตามเทศกาลและวันสำคัญต่าง ๆ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ด้านสังคม
 
แนวทางการพัฒนา
  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และสุขภาวะทางสังคมของประชาชน
  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และช่องทางในการเข้าถึง
เพื่อขยายโอกาสในการเข้าใช้บริการอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม
  จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
สำหรับเด็กและเยาวชน
  พัฒนาภาคประชาชนเพื่อการปรับตัว
และมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ด้านความมั่นคง
 
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมให้มีระบบเพื่อการปลูกฝังเยาวชน
และประชาชนให้มีความรักและเทิดทูน
สถานบันพระมหากษัตริย์อย่างยั่งยืน
  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้เกิดความตระหนัก
ในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของประชาชน
ที่มีต่อสังคม
  จัดกิจกรรมปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาอาชญากรรม
  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ด้านบริหารจัดการ
 
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางและสถานที่สาธารณะ
  พัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารจัดการ
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริการสาธารณูปโภค
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการสาธารณะ
  พัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสาร
ในการเข้าถึงประชาชนและผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร
 
 
คู่มือประชาชน
 
Knowledge
Management
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการบริการ
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่มหาราช
อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
  โทรศัพท์ : 035-610-365
  โทรสาร : 035-610-365
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่มหาราช
  จำนวนผู้เข้าชม 219,036 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2566
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10